Regulamin

Żaden z oferowanych odczynników nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
W razie kontaktu ze skórą lub oczami należy długotrwale przemywać pod bieżącą wodą,
nastepnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia substancji należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, pod żadnym pozorem nie prowadzić pojazdów
mechanicznych. Sklep primasort.ru nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie
substancji w inny sposob niż analiza chemiczna w odpowiednio wyposażonych labolatoriach.
.
Wszystkie odczynniki znajdujące się w ofercie sklepu są legalne na terenie Polski.
W przypadku wysyłki za granice odpowiedzialność za sprawdzenie legalności substancji
w kraju docelowym leży po stronie osoby zamawiającej. Sklep primasort.ru nie ponosi
odpowiedzialnosci prawnej za niedopilnowanie tego podpunktu przez kupującego.
.
Tylko osoby pełnoletnie mają prawo do dokonywania zakupów w sklepie primasort.ru.